Zašto je Individualna meditacija jedinstveno i elitno učenje

Od svog nastanka u devetom veku učenje je imalo kao jedini cilj lični razvoj pojedinca i prenošeno je putem samo jednog nosioca linije. Taj naslednik, lučonoša učenja, je pažljivo biran od strane aktuelnog majstora i samo on je bio odgovoran za prenošenje i usavršavanje učenja o ličnom razvoju. Veoma mali broj ljudi je imao priliku da se susretne sa ovim učenjem i da ga praktikuje. Jedan od razloga je što se učeniku ne daje lažna nada o brzom i lakom putu, već je to put za koji je potreban rad, predanost i napor. To je put koji posle višegodišnjeg praktikovanja donosi rezultate, a koji ne obećava instant prosvetljenje niti nagradu u nekom drugom životu .

Funkcionalna pravila, a ne dogma

Učenje se zasniva na funkcionalnim pravilima od kojih je prvo da u učenju ne postoji dogma. Dakle ništa nije definisano kao ultimativna istina već se iznalazi ono najbolje što je tada poznato, a što služi interesu učenja tj. ličnom razvoju čoveka. Ne postojanje dogme takođe nije ultimativno pravilo što znači da dogma u nekom vremenu, od strane nekog majstora može biti uvedena, ako je u tom vremenu i uslovima ona najbolje rešenje. Učenje se usaglašava sa novim saznanjima, otkrićima.

 

Postoji samo jedan nosilac učenja

Već pomenuto pravilo da postoji samo jedan nosilac linije ima za cilj da se učenje sačuva od devijacija, da ne dođe do iskrivljavanja, stvaranja više pravaca, škola kao i od gubljenja prethodno iskristalisanih znanja. Pretvaranje učenja u religije, njihova deljenja na podvrste, različite pravce, sekte, manipulacije, zlouptrebe i sl. imamo gotovo u svim poznatim religijama i učenjima koja danas postoje. Hrišćanstvo je podeljeno na tri velika pravca i stotine raznih crkvi, podvrsta, sekti, koja svaka za sebe tvrdi da je jedina u pravu. Islam je takođe podeljen na sunite i šiite, a postoji i nepriznati pravac duhovne prakse koji nam je poznat kao sufizam. Budizam je podeljen na tri velika pravca: teravada, mahajana i vadžrajana budizam, a postoje stotine različitih škola u okviru njih.

Individualna meditacija je uspela da izbegne ovakve podele i sačuva svoju prvobitnu ulogu, a to je služenje pojedincu u njegovoj želji da spreči propadanje onih funkcija svesti koje su se poslednje razvile u ljudskoj evoluciji. Upravo je ovo pravilo, pravilo jednog nosioca linije, najzaslužnije očuvanju učenja svežim. Međutim ono što se pokazalo kao nedostatak ovog pravila je to da samo jedan majstor nije mogao da ima veliki broj učenika, imao je obavezu da pronađe sledećeg naslednika, dovede ga do blistavog uma i prenese mu celokupno znanje svoje i svojih prethodnika. Majstor dakle nije imao dovoljno vremena i dešavalo se nekad da nisu stizali da pronađu naslednika. Tu obavezu je imao odbor za očuvanje učenja koji je taj jedan majstor takođe morao da izabere.

Eihei Ji monastery
Manastir Eihei Ji, Japan

Riznica najboljeg iz dalekoistočnih tradicija

Sve navedeno je uticalo da Posebno učenje, kako je na istoku poznato, nikada nije moglo da se proširi i postane široko poznato. Takođe, kako je imalo drugačiji pristup nije nailazilo na odobravanje već postojećih religijskih dogmi i gotovo uvek se provlačilo kroz učitelje koji su već bili pripadnici tih tradicija. Tako su majstori Posebnog učenja bili budisti svih pravaca, hinduisti, taoisti, tantrici… Živeli su na širokom prostoru Azije, od tzv. Puta svile, preko Tibeta, Kine, Indije, Burme do Japana. Ostalo je nepoznato da su neki od ključnih ljudi u tim tradicijam bili zapravo majstori Posebnog učenja. Dogen Zenđi, veliki zen majstor iz 13. veka,osnivač manastira Eihei Đi (Eihei Ji) i sigurno najuticajnija ličnost u japanskoj filozofiji i kulturi je bio majstor ovog učenja koje je primio u Kini. Danas jedno od najpoznatijih turističkih mesta u Indiji, Hram ljubavi sa erotskim figurama u Kadžurahu je sagradio majstor Posebnog učenja koji je bio u službi tadašnjeg kralja na tom području. Izgradnja hrama je imala za cilj da ispuni kraljevu želju za povećanjem stanovništva u kraljevstvu, a time i nadmoći. Najpoznatiji hram u Katmaduu, Budhanath stupu je izgradio pretposlednji majstor Dali Čarma, koji je učenje i preneo u Evropu. Dali Čarma, koji je bio duhovni učitelj Dalaj Lame, je takođe bio visoki funkcioner u vladi Tibeta i vrlo cenjen u visokim budističkim krugovima. Veliki ruski mistik Gurđijev, takođe je došao u susret sa ovim učenjem tokom njegovog duhovnog traganja na Putu svile i mnogo toga ugradio u svoju filozofiju koju je posle propagirao u Rusiji i na Zapadu.

Kajuraho, Indija

Kako je svaki majstor imao obavezu da učenje prilagodi duhu vremena i prostora u kom je živeo, učenje je stalno iznova bilo osvežavano i razvijano, upijajući sve ono što je svrsishodno iz poznatih tradicija. Ono što je uzimano iz tih tradicija su bile prevashodno tehnike ličnog razvoja, dok rituali, običaji i slična religijska obeležja nisu uzimana. Na taj način je Individualna meditacija skup esencija onog najboljeg iz raznih dalekoistočnih tradicija pre svega.

Kao što je već pomenuto, vreme i prilike, ili sam majstor, nekada nisu pogodovali širenju učenja. Tada je učenje bilo “konzervirano”, od strane učitelja i njegovog odbora i nije bilo šireno. Slična situacija se desila kada je Dali Čarma preneo učenje na Milenka Vlajkova sedamdesetih godina prošlog veka. Tadašnja Jugoslavija sa svojim socijalističkim uređenjem i vladavinom Komunističke partije predstavljala je represivnu sredinu po pitanju ovog učenja te Milenko nije mogao da prenosi učenje na učenike. Dali Čarma je tada u Istri imao jedanest učenika, među kojima je bio i Čedomil Veljačić, koji se kasnije zamonašio i prosvetlio.

Zbog sukoba sa sistemom i delom naučne zajednice, kojoj je i sam pripadao, Milenko Vlajkov je devedesetih godina morao da napusti zemlju. Danas živi i radi u Nemačkoj gde ima najveći broj učenika. Posle promena 2000. godine Milenko ponovo nekoliko puta godišnje dolazi na prostore bivše Jugoslavije gde ima više stotina učenika na teritoriji Srbije, Slovenije i Crne Gore.

Dogen Zenji
Dogen Zenji

Individualni pristup

Individualni pristup svakom učeniku shodno njegovim razvojnim potrebama, razvojnom nivou, željama i mogućnostima je takođe nešto čega nema niti u jednoj drugoj tradiciji. Postoji preko dvadeset faktora koji utiču na to kojom metodom će jedan pojedinac najuspešnije da se razvija.

 

Koncept stubova svesti

Koncept stubova svesti nije poznat niti u jednoj tradiciji, učenju, niti u naučnom svetu. Učenje o individualnij meditaciji počiva na tri najvažnije odlike svesti koje se mogu predstaviti kao stubovi na kojima počiva sama svest, a to su: koncentracija, duhovna oštrina i duhovna snaga. Kada su sva tri stuba svesti jednako razvijena dolazi do harmonizacije u kori velikog mozga i povećanja efikasnosti. Kada se stekne sposobnost korišćenja ova tri stuba svesti na najbolji i najekonomičniji način onda se to naziva četvrtim stubom svesti odnosno duhovna veština. Kreativnost kao najviši oblik ljudske delatnosti predstavlja peti stub svesti koji je proizvod ostalih stubova. Kada kažemo kreativnost danas smo skloni da svaku tvorevinu smatramo kreativnim delom, međutim po Milenku Vlajkovu, kreativnost je stvaranje nečeg potpuno novog, do tada nepostojećeg, a što unapređuje oblast kojom se bavimo. Shodno ovoj definiciji nikakva destruktivnost se ne može svesti pod kreativno delo. Unapređivanje već postojećeg se naziva inovativnost.

 

Princip akcije

Aktivan pristup menjanju i unapređivanju čovekovog života i svesti, takođe nije prisutan u velikim tradicijama. Dok se na Dalekom istoku duhovnost svodi na zaustavljanje točka karme tako što će se iživeti, pasivno čekajući da prođe ili principom nedelovanja, u Individualnoj meditaciji se aktivnim delovanjem i razvojem kreira i popravlja sadašnji život. Paradoksalno je što u osnovi te pasivne filozofije istočnjačkih tradicija imamo meditativnu praksu koja je u stvari akcija, tako da su retki posle mnogo godina dostigli probuđenje. U hrišćanstvu imamo koncept zagrobnog života, raja, pakla što je opet pasivan pristup sa akcentom na nešto naknadno. I u hrišćanstvu je postojao mali broj probuđenih osoba, ali je njihov put bio gotovo celoživotni uz mnogo lutanja i odricanja. U islamu je takođe prisutan sličan koncept zagrobnog sveta kao i u hrišćanstvu.

 

Nepostojanje diskriminacije

Učenje o Individualnoj meditaciji smatra da je svaki čovek već svojim rođenjem sam po sebi jednako vredan. Shodno ovome učenje nema nikakvu diskriminaciju po pitanju rase, nacionalnosti, veroispovesti, pola, i drugih podela kojim je čovečanstvo sklono. Majstori i učenici su bili raznih nacionalnosti, veroispovesti, kako muškarci tako i žene. Učenje poštuje svačiju tradiciju, veroispovest i nije u sukobu sa lični stavom pojedinca, niti sa tradicionalnim vrednostima koje osoba neguje. Što bi danas rekli: Religion friendly. Druga je stvar ako religija ne dozvoljava svom verniku da praktikuje tehnike razvoja koje nisu iz te tradicije, što je potpuno neosnovano i sebično shvatanje religijskih zvaničnika.

Svako je jedinstveno i neponovljivo biće u Univerzumu, sa jedinstvenim mogućnostima i spoznajama i sopstvenim putem ličnog razvoja.

Preah Vihear Temple
Milenko Vlajkov sa grupom učenika na razvojnom putovanju. Preah Vihear Temple Cambodia

Individualna meditacija danas

U današnje vreme imamo sasvim nova dešavanja, ljudi se bude širom planete i novi duh vremena je sveprisutan. Trenutni lučonoša Individualne meditacije, Milenko Vlajkov (Juen Xian), je od svog majstora Dali Čarme dobio zadatak da učenje proširi na Zapadu. U tom cilju Milenko drži predavanja, seminare, meditativne nedelje i organizuje razvojna putovanja širom sveta za svoje učenike. On je pronašao svoju naslednicu Kseniju, a takođe edukuje jedan broj svojih učenika za učitelje Individualne meditacije koje namerava da pošalje po svetu kao ambasadore koji će širiti ovo učenje za dobrobit svih ljudi na planeti. Kako sam kaže, uzeo je na sebe nemoguću misiju popravljanja čovečanstva.

juen-xian-2
Milenko Vlajkov (Juen Xian), poslednji nosilac linije učenja o Individualnij meditaciji
Advertisements

Author: sashamaletic

…neko ko se ne može i ne želi definisati kao zanimanje, već pre kao tragalac, disident, neko ko uvek traži i onu drugu stranu, istraživač u oblastima: likovnih i primenjenih umetnosti, muzike, poezije, fotografije, dizajna, raznih zanata, filozofije, psihologije, religije, tradicionalne medicine, spiritualnosti, dalekoistočne tradicije, sporta, borilačkih veština, ličnog razvoja, Reikija, joge, meditacije,…Ljudsko biće, otac, stanovnik ove planete. Od 2007. godine učenik Milenka Vlajkova (Juen Xian), majstora individualne meditacije, psihologa i psihoterapeuta.

3 thoughts on “Zašto je Individualna meditacija jedinstveno i elitno učenje”

 1. Postovani,
  da li bi ste mogli da me informisete o tome gde i kada ce se u Srbiji odrzati seminar, predavanje, kako god to nazvali vezano za Individualnu meditaciju?
  Ako ni sami to ne znate, da li znate postoji li neki sajt ili drustvena stranica koju bih mogao da pratim, na kojoj bi blagovremeno mogao da se informisem o organizovanju edukacije?
  U napred hvala Goran Andjelic

  Like

  1. Poštovani Gorane, uvodni seminar o Individualnoj meditaciji će se održati 10. februara, u Novom Sadu, Stratimirovićeva 6. Objave možete pratiti na fejsbuk stranici Evolucija uma (kliknite “LIKE” na baneru sa desne strane na ovoj stranici) i tamo ćete naći detalje kao i sve događaje.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s